Płatności za wydruki

Zaliczka na wykonanie usługi poligraficznej

50zł 100zł 150złWpłacona zaliczka jest kwotą na pokrycie kosztów przygotowanie wstępnego opracowania i wizualizacji projektu, oraz wykonania próbnych wydruków tego projektu. Dlatego też wpłacona zaliczka w przypadku rezygnacji zamawiającego nie podlega zwrotowi. Zaliczka zostanie w całości doliczona do faktury VAT. Dokonując przelewu elektronicznego zaliczki oświadczam, że przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję warunki Firmy ARCAMAX zawarte w w/w regulaminie.

Płatności realizowane są przez:
platnoscipobierz cennik

zamów wydruk