Historia ta działa się w czasach, kiedy na ziemiach krakowskich rządził Henryk IV Prawy. Książę był człowiekiem bardzo ambitnym i żądnym władzy. Jego marzeniem była koronacja na króla. Henryk wiedział jednak, że nie zdobędzie korony, jeżeli nie będzie miał poparcia Stolicy Apostolskiej. W tamtych zaś czasach przychylność papieża zdobywało się odpowiednio dużymi datkami na Kościół. […]

Read More →